Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 16 V.Gribbylund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 16 V.Gribbylund 1658 17,6% 50,8% 22,9% 8,7% 10,4% 49,9% 50,1% 5,7%  
Summa 1658 17,6% 50,8% 22,9% 8,7% 10,4% 49,9% 50,1% 5,7%

http://www.val.se