Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - Upplands-Bro 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 12 1213 13,8% 41,1% 30,5% 14,6% 6,5% 51,7% 48,3% 4,5%  
Summa 1213 13,8% 41,1% 30,5% 14,6% 6,5% 51,7% 48,3% 4,5%

http://www.val.se