Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - Upplands-Bro 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 11 1498 19,3% 42,7% 26,3% 11,7% 9,1% 49,5% 50,5% 6,9%  
Summa 1498 19,3% 42,7% 26,3% 11,7% 9,1% 49,5% 50,5% 6,9%

http://www.val.se