Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 29 Granängsringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Granängsringen 1636 32,0% 41,3% 17,2% 9,6% 9,7% 51,4% 48,6% 19,7%  
Summa 1636 32,0% 41,3% 17,2% 9,6% 9,7% 51,4% 48,6% 19,7%

http://www.val.se