Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 28 Bollmoraberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Bollmoraberg 1048 25,9% 40,6% 20,4% 13,1% 8,7% 48,0% 52,0% 7,3%  
Summa 1048 25,9% 40,6% 20,4% 13,1% 8,7% 48,0% 52,0% 7,3%

http://www.val.se