Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 27 Lindalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Lindalen 1453 16,6% 30,8% 22,0% 30,6% 7,5% 49,5% 50,5% 5,9%  
Summa 1453 16,6% 30,8% 22,0% 30,6% 7,5% 49,5% 50,5% 5,9%

http://www.val.se