Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 24 Skälsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Skälsätra 1685 15,8% 48,0% 23,9% 12,4% 8,0% 50,7% 49,3% 5,0%  
Summa 1685 15,8% 48,0% 23,9% 12,4% 8,0% 50,7% 49,3% 5,0%

http://www.val.se