Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 21 Fornudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Fornudden 1427 14,7% 41,7% 24,0% 19,6% 9,3% 50,7% 49,3% 4,3%  
Summa 1427 14,7% 41,7% 24,0% 19,6% 9,3% 50,7% 49,3% 4,3%

http://www.val.se