Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 5 Fårdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Fårdala 1217 11,4% 35,3% 20,5% 32,7% 7,0% 49,5% 50,5% 4,9%  
Summa 1217 11,4% 35,3% 20,5% 32,7% 7,0% 49,5% 50,5% 4,9%

http://www.val.se