Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 2 Siken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Siken 1540 16,0% 25,9% 20,2% 37,9% 5,2% 43,5% 56,5% 6,8%  
Summa 1540 16,0% 25,9% 20,2% 37,9% 5,2% 43,5% 56,5% 6,8%

http://www.val.se