Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 50 Tungelsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 50 Tungelsta 956 18,1% 46,7% 21,1% 14,1% 8,1% 50,1% 49,9% 6,0%  
Summa 956 18,1% 46,7% 21,1% 14,1% 8,1% 50,1% 49,9% 6,0%

http://www.val.se