Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 28 Slätmossen m. fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 28 Slätmossen m. fl. 1467 34,4% 30,1% 21,8% 13,8% 10,4% 51,1% 48,9% 7,2%  
Summa 1467 34,4% 30,1% 21,8% 13,8% 10,4% 51,1% 48,9% 7,2%

http://www.val.se