Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 22 Vallaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 22 Vallaområdet 1454 29,4% 41,5% 16,6% 12,5% 9,5% 47,4% 52,6% 10,5%  
Summa 1454 29,4% 41,5% 16,6% 12,5% 9,5% 47,4% 52,6% 10,5%

http://www.val.se