Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 4 Salems centrum med omnejd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Salems centrum med omnejd 1431 13,3% 28,4% 17,5% 40,7% 6,4% 45,0% 55,0% 5,0%  
Summa 1431 13,3% 28,4% 17,5% 40,7% 6,4% 45,0% 55,0% 5,0%

http://www.val.se