Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 3 Salem västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Salem västra 1410 18,7% 38,9% 21,6% 20,9% 8,7% 49,1% 50,9% 6,1%  
Summa 1410 18,7% 38,9% 21,6% 20,9% 8,7% 49,1% 50,9% 6,1%

http://www.val.se