Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 8 S Lanthem/Riksten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 8 S Lanthem/Riksten 1549 21,8% 47,1% 20,3% 10,8% 9,2% 50,8% 49,2% 8,1%  
Summa 1549 21,8% 47,1% 20,3% 10,8% 9,2% 50,8% 49,2% 8,1%

http://www.val.se