Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 5 Tullinge Gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 5 Tullinge Gård 864 14,2% 44,4% 24,7% 16,7% 8,1% 50,7% 49,3% 5,0%  
Summa 864 14,2% 44,4% 24,7% 16,7% 8,1% 50,7% 49,3% 5,0%

http://www.val.se