Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 2 Ö Tullingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 2 Ö Tullingeberg 1290 18,3% 38,4% 26,8% 16,5% 7,8% 48,6% 51,4% 8,4%  
Summa 1290 18,3% 38,4% 26,8% 16,5% 7,8% 48,6% 51,4% 8,4%

http://www.val.se