Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 20 Storvreten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 20 Storvreten Ö 1289 26,3% 41,0% 19,5% 13,2% 8,8% 49,2% 50,8% 20,0%  
Summa 1289 26,3% 41,0% 19,5% 13,2% 8,8% 49,2% 50,8% 20,0%

http://www.val.se