Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 16 Kassmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 16 Kassmyra 1175 16,4% 39,0% 29,0% 15,6% 7,8% 50,8% 49,2% 5,4%  
Summa 1175 16,4% 39,0% 29,0% 15,6% 7,8% 50,8% 49,2% 5,4%

http://www.val.se