Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 15 Broängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 15 Broängen 1138 17,4% 35,8% 26,9% 19,9% 9,1% 51,4% 48,6% 6,5%  
Summa 1138 17,4% 35,8% 26,9% 19,9% 9,1% 51,4% 48,6% 6,5%

http://www.val.se