Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 14 Tumba C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 14 Tumba C 1404 22,2% 28,1% 19,9% 29,8% 8,8% 47,6% 52,4% 8,8%  
Summa 1404 22,2% 28,1% 19,9% 29,8% 8,8% 47,6% 52,4% 8,8%

http://www.val.se