Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 58 Norsborg C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 58 Norsborg C 1763 23,6% 40,4% 20,9% 15,1% 9,0% 48,7% 51,3% 24,7%  
Summa 1763 23,6% 40,4% 20,9% 15,1% 9,0% 48,7% 51,3% 24,7%

http://www.val.se