Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 57 Norsborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 57 Norsborg Ö 1337 22,1% 38,4% 21,9% 17,6% 6,4% 49,1% 50,9% 18,9%  
Summa 1337 22,1% 38,4% 21,9% 17,6% 6,4% 49,1% 50,9% 18,9%

http://www.val.se