Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 43 Fittja Forvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 43 Fittja Forvägen 1526 28,8% 40,2% 19,5% 11,5% 9,2% 49,4% 50,6% 30,6%  
Summa 1526 28,8% 40,2% 19,5% 11,5% 9,2% 49,4% 50,6% 30,6%

http://www.val.se