Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 41 Fittja småhusområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 41 Fittja småhusområde 995 27,7% 31,7% 25,7% 14,9% 12,3% 51,0% 49,0% 10,7%  
Summa 995 27,7% 31,7% 25,7% 14,9% 12,3% 51,0% 49,0% 10,7%

http://www.val.se