Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård 1288 24,5% 43,6% 21,4% 10,5% 9,5% 51,2% 48,8% 27,3%  
Summa 1288 24,5% 43,6% 21,4% 10,5% 9,5% 51,2% 48,8% 27,3%

http://www.val.se