Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 34 Albyberget V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 34 Albyberget V 1314 23,8% 46,0% 21,5% 8,8% 5,4% 55,6% 44,4% 34,2%  
Summa 1314 23,8% 46,0% 21,5% 8,8% 5,4% 55,6% 44,4% 34,2%

http://www.val.se