Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Grantorp östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grantorp östra 1446 27,6% 39,6% 22,1% 10,7% 7,1% 53,0% 47,0% 27,9%  
Summa 1446 27,6% 39,6% 22,1% 10,7% 7,1% 53,0% 47,0% 27,9%

http://www.val.se