Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Glömsta-Kästa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glömsta-Kästa 1950 17,5% 49,9% 23,4% 9,2% 8,7% 50,9% 49,1% 9,9%  
Summa 1950 17,5% 49,9% 23,4% 9,2% 8,7% 50,9% 49,1% 9,9%

http://www.val.se