Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Vårby gård centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vårby gård centrum 1474 25,1% 35,9% 23,7% 15,3% 7,0% 49,6% 50,4% 21,6%  
Summa 1474 25,1% 35,9% 23,7% 15,3% 7,0% 49,6% 50,4% 21,6%

http://www.val.se