Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Fållan-Nytorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fållan-Nytorp 1342 17,4% 47,8% 24,4% 10,5% 11,2% 51,0% 49,0% 5,0%  
Summa 1342 17,4% 47,8% 24,4% 10,5% 11,2% 51,0% 49,0% 5,0%

http://www.val.se