Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Stortorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stortorp 1210 13,6% 39,6% 21,7% 25,1% 6,4% 49,0% 51,0% 5,4%  
Summa 1210 13,6% 39,6% 21,7% 25,1% 6,4% 49,0% 51,0% 5,4%

http://www.val.se