Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Stensängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stensängen 965 14,6% 50,3% 22,7% 12,4% 9,5% 51,8% 48,2% 4,8%  
Summa 965 14,6% 50,3% 22,7% 12,4% 9,5% 51,8% 48,2% 4,8%

http://www.val.se