Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Segersminne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Segersminne 698 16,5% 40,8% 27,7% 15,0% 11,5% 52,3% 47,7% 4,3%  
Summa 698 16,5% 40,8% 27,7% 15,0% 11,5% 52,3% 47,7% 4,3%

http://www.val.se