Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Kynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kynäs 1577 14,1% 43,6% 24,4% 17,9% 8,1% 51,7% 48,3% 5,4%  
Summa 1577 14,1% 43,6% 24,4% 17,9% 8,1% 51,7% 48,3% 5,4%

http://www.val.se