Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Färingsö 5 Skå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 5 Skå 961 16,3% 40,2% 24,7% 18,8% 7,4% 50,7% 49,3% 3,9%  
Summa 961 16,3% 40,2% 24,7% 18,8% 7,4% 50,7% 49,3% 3,9%

http://www.val.se