Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 6 Träkvista V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 6 Träkvista V 1292 14,2% 44,7% 19,7% 21,4% 7,9% 48,5% 51,5% 4,3%  
Summa 1292 14,2% 44,7% 19,7% 21,4% 7,9% 48,5% 51,5% 4,3%

http://www.val.se