Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 4 Träkvista S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 4 Träkvista S 1689 12,3% 46,1% 22,6% 19,1% 8,5% 48,8% 51,2% 3,2%  
Summa 1689 12,3% 46,1% 22,6% 19,1% 8,5% 48,8% 51,2% 3,2%

http://www.val.se