Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Adelsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adelsö 618 13,8% 33,2% 31,9% 21,2% 8,3% 54,4% 45,6% 5,0%  
Summa 618 13,8% 33,2% 31,9% 21,2% 8,3% 54,4% 45,6% 5,0%

http://www.val.se