Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 28 Vattmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Vattmyra 1212 15,3% 36,0% 25,7% 23,0% 9,2% 50,2% 49,8% 5,2%  
Summa 1212 15,3% 36,0% 25,7% 23,0% 9,2% 50,2% 49,8% 5,2%

http://www.val.se