Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 26 Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Ekedal 1686 19,0% 32,7% 23,3% 25,0% 5,5% 47,9% 52,1% 11,8%  
Summa 1686 19,0% 32,7% 23,3% 25,0% 5,5% 47,9% 52,1% 11,8%

http://www.val.se