Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 19 Nyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1693 28,2% 38,5% 19,0% 14,2% 6,1% 52,2% 47,8% 20,8%  
Summa 1693 28,2% 38,5% 19,0% 14,2% 6,1% 52,2% 47,8% 20,8%

http://www.val.se