Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 15 Olovslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
15 Olovslund 1504 12,4% 34,9% 23,3% 29,4% 7,6% 51,1% 48,9% 5,0%  
Summa 1504 12,4% 34,9% 23,3% 29,4% 7,6% 51,1% 48,9% 5,0%

http://www.val.se