Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 11 Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Lund 1234 16,0% 38,7% 28,1% 17,1% 8,0% 51,5% 48,5% 5,8%  
Summa 1234 16,0% 38,7% 28,1% 17,1% 8,0% 51,5% 48,5% 5,8%

http://www.val.se