Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - 5 Orgona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Orgona 1306 16,7% 42,0% 25,4% 15,8% 9,3% 49,2% 50,8% 6,1%  
Summa 1306 16,7% 42,0% 25,4% 15,8% 9,3% 49,2% 50,8% 6,1%

http://www.val.se