Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Gustavsberg5 HolmviksskogenÖsbydalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg5 HolmviksskogenÖsbydalen 1452 18,9% 46,3% 20,2% 14,7% 11,0% 47,9% 52,1% 7,0%  
Summa 1452 18,9% 46,3% 20,2% 14,7% 11,0% 47,9% 52,1% 7,0%

http://www.val.se