Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Gustavsberg2 Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg2 Hästhagen 1601 21,4% 35,9% 18,1% 24,7% 9,3% 47,2% 52,8% 9,7%  
Summa 1601 21,4% 35,9% 18,1% 24,7% 9,3% 47,2% 52,8% 9,7%

http://www.val.se