Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Gustavsberg1 Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg1 Lugnet 1559 19,5% 32,7% 24,0% 23,8% 8,0% 47,0% 53,0% 8,9%  
Summa 1559 19,5% 32,7% 24,0% 23,8% 8,0% 47,0% 53,0% 8,9%

http://www.val.se