Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Ingarö 1 Lemshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingarö 1 Lemshaga 1163 12,4% 46,3% 26,1% 15,3% 7,1% 50,4% 49,6% 4,7%  
Summa 1163 12,4% 46,3% 26,1% 15,3% 7,1% 50,4% 49,6% 4,7%

http://www.val.se